Triogen’s ORC systeemsensoren verzamelen continu gegevens – ongeacht het vestigingsland van de apparatuur – en sturen de gegevens voor analyse door naar het Triogen hoofdkantoor in Nederland.

Projectmanager / Sr. Software Engineer Wim Reuling wijst erop dat Triogen het industriële internet al heeft ontdekt voordat het hele concept was uitgevonden. De industriële internettoepassingen van het systeem zijn onderbouwd op een gegevensbeveiliging gebaseerde oplossing voor externe verbindingen die geraadpleegd wordt door Sarlin.

Triogen produceert ORC (Organic Rankine Cycle) systemen in Nederland. Ze gebruiken restwarmte van motoren en genereren hiermee elektriciteit. Wim Reuling beantwoordt de telefoon op het Triogen hoofdkantoor in Goor. Hij was toevallig aan het werk met de nieuwe versie van de Triogen ORC systeemsoftware, waarvan hij de ontwikkeling begeleidt, toen de telefoon ging. De heer Reuling heeft Finland voor het laatst in juni bezocht om toezicht te houden op de initialisatie van het nieuwste ORC systeem. HSY (Helsinki Region Environmental Services) gebruikt het in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Viikinmäki.

“Ik volg ook nauwlettend de proef waarin we samen met Sarlin en HSY het gebruik van het systeem op een hoger vermogensniveau testen.” We experimenteren om te zien hoeveel extra elektriciteit we kunnen krijgen met ORC wanneer overtollige warmte overvloedig beschikbaar is, “legt Reuling uit.

De studie is voorbereid door Niko Lautala en Tino Waldén voor de Aalto University. Real-time conditiebewaking en procesoptimalisatie is gelinkt aan de onderzoekssamenwerking tussen Sarlin en Triogen. Lautala en Waldén schijnen hun licht op de achtergrond van het experiment waaraan ze werken, om de elektriciteitsproductie te maximaliseren wordt de warmte-inbreng verhoogd, wat vervolgens de systeemdruk verhoogt. Het ontwerp van de turbine is veranderd en zal ook efficiënter zijn bij hogere druk. Het kan echter redelijk zijn als de restwarmte anders wordt verspild. Als gevolg hiervan wordt dit nu in de praktijk bij Viikinmäki getest.

De apparatuur maakt gebruik van het remote monitoring systeem van Sarlin, dat nu wereldwijd in gebruik is. Inderdaad, de remote verbinding van MB connect line is een standaardonderdeel van het Triogen systeem. Sarlin is betrokken bij de inzet van de Triogen ORC apparatuur in Finland. Sarlin heeft alle drie geïnstalleerde Triogen ORC systemen in Finland geleverd.
Twee hiervan bevinden zich in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Viikinmäki en de derde bevindt zich in het afvalverwerkingscentrum Ämmässuo.

VIIKINMÄKI OLDER ORC systeem vertegenwoordigt de eerste generatie van Triogen’s apparatuur. Volgens Reuling is het nieuwe systeem dat ook in de test wordt gebruikt, een meer ontwikkelde versie. Gemeenschappelijk voor alle Triogen systemen is hun van sensoren afgeleide continue verzameling van gegevens van belangrijke sites en de automatische transmissie van gegevens naar het hoofdkantoor.

“Via Industrial Internet verkrijgen wij veel informatie uit onze systemen en kunnen wij hun activiteiten in realtime volgen. Het SECADA toont de informatie die grafisch op een computer wordt verzameld. We houden de operaties van het systeem ook in de gaten via een smartphone, waarvoor we onze eigen telefoontoepassing hebben “, legt Reuling uit.

De heer Reuling zegt dat Industrial Internet de communicatie met klanten vergemakkelijkt en het pro-actiever maakt dan voorheen. Sarlin en HSY (Helsinki Region Environmental Services) gebruiken ook de Triogen telefoontoepassing en ontvangen bijvoorbeeld alarmen die verband houden met het opstarten en stoppen van het systeem. Het industriële internet is inderdaad uitgebreid van interactie tussen de machinebouwer en de klant om de levenscyclus van de apparatuur als geheel te bestrijken.

Triogen - Wim ReulingREMOTE ACCESS heeft ook de hoeveelheid reizen verminderd. Eerder moest iemand altijd naar de site gaan om te inspecteren wat de oorzaak was van een stilstaand apparaat. Het industriële internet elimineert deze vereiste. Veel ORC apparatuurproblemen worden opgelost door de informatie te controleren die door het systeem is verzameld- zelfs proactief. Het is bijvoorbeeld mogelijk de toestand van een tolueenfilter te bepalen door drukfluctuaties in het filter.

“Door de meest recente gegevens te onderzoeken, is het mogelijk te achterhalen wat het probleem is en kunnen wij de klant adviseren over het oplossen van de situatie. We kunnen ook op afstand commando’s aan het systeem geven,” zegt Mr Reuling.

Het is ook mogelijk om het ORC proces op afstand te optimaliseren als zich veranderingen in de omstandigheden voordoen. Triogen heeft vier basisinstellingen voor zijn systeem omdat de operationele omstandigheden van invloed zijn op de mechanische onderdelen van de apparatuur, zoals generatoren. Door optimalisatie is de meest effectieve werking van de machine verzekerd.

De gegevens die in de systemen zijn verzameld, worden ook bij Triogen gebruikt bij langetermijnanalyses, het onderzoeken van trends en productontwikkeling.

TRIOGEN was 12 jaar geleden zijn tijd ver vooruit bij de eerste implementatie van externe verbindingen toen het concept van een industrieel internet nog niet bekend was. De heer Reuling bevestigt dat Triogen al een hoge standaard heeft als het gaat om het gebruik van het industriële internet, maar de vooruitgang stopt hier niet.

“Op dit moment ontwikkelen we software waarmee wij gegevens op een meer geautomatiseerde manier kunnen analyseren dan momenteel het geval is. Wanneer we kunnen bepalen wanneer de verschillende onderdelen van een machine onderhoud nodig hebben, willen wij over kunnen schakelen naar preventief onderhoud. Dat is een grote stap in de goede richting,” verklaart hij.

Elk systeem functioneert onder individuele omstandigheden. Als een generator en een set lagers om de twee jaar moeten worden onderhouden, kunnen de lagers in sommige apparatuur nog als nieuw zijn, terwijl andere mogelijk al versleten zijn. Onderhoud op basis van de werkelijke staat van de apparatuur verlaagt de onderhoudskosten, omdat te vroeg onderhoud niet nodig is. Tegelijkertijd voorkomt dit het breken dat het gevolg kan zijn van buitensporig lange intervallen tussen onderhoud.

GOED FUNCTIONERENDE REMOTE CONNECTIES zijn van cruciaal belang vanuit het oogpunt van het operationele model van Triogen. Reuling waardeert het gemak van installatie en betrouwbaarheid van de MB connect line remote connection systemen aangeleverd door Sarlin, hun verzamelde gegevens over een beveiligd VPN kanaal tijdens de procesoverdracht naar Triogen.

“Sarlin heeft ons aangemoedigd om het systeem in te zetten in verband met onze eerste Viikinmäki installatie. Nu is de externe verbinding van MB Connect Line een standaard onderdeel van al onze systemen. Daar ben ik blij om! Met het MB connect line systeem kunnen we een verbinding tot stand brengen overal waar internet beschikbaar is. Het functioneert betrouwbaar en ondersteunt online beveiliging via modem en via verschillende telefoonnetwerken ” merkt de heer Reuling met waardering op.

Triogen

Triogen uit Nederland is de vanguard van ‘s werelds ORC apparatuurfabrikanten. Het bedrijf concentreert zich al sinds 2001 op de ontwikkeling en realisatie van compacte, modulaire en krachtige ORC centrales. Ze hebben meer dan 40 ORC systemen met in totaal bijna een miljoen bedrijfsuren verkocht aan elf Europese landen.

Uniek aan de ORC apparatuur van Triogen is de eenvoudige structuur van zijn elektriciteitsopwekkende hogesnelheid turbogenerator. De turbine is met slechts één as verbonden met de generator, dus afdichtmiddelen of een versnellingsbak zijn niet nodig. Dit maakt de structuur duurzaam. Het systeem is ook eenvoudig aan te sluiten op verschillende warmtebronnen.
Als generator van elektriciteit is het Triogen systeem een van de meest efficiënte in de industrie. Het systeem voldoet aan alle EU- en CE-voorschriften die op de sector van toepassing zijn. www.triogen.nl