Energie

Oplossingen voor de sector energie

Header energie

De progea software oplossingen bieden een concurrentievoordeel voor degenen die werkzaam zijn in de energiesector

Tegenwoordig is energie een belangrijk wereldprobleem. Energiecentrales, cogeneratie- en olie- en gascentrales moeten de klok rond werken om landelijke coöperaties, gemeentelijke autoriteiten en onafhankelijke distributie-instanties te ontmoeten en eisen van de eindklant in te willigen zonder het risico te lopen dat ze niet worden afgeleverd of worden verspild.

Het toenemende ‘groene’ bewustzijn heeft de urgente uitdagingen voor de industriële sector om milieuvriendelijker te worden, dus de behoefte aan beter energiebeheer is niet alleen essentieel, maar een “must” geworden. De noodzaak om de retailvraag te voorspellen, de steeds veranderende toevoerkosten te beheren en te voldoen aan de wettelijke rapportagevereisten, is een evenwichtsoefening die Progea in gang kan zetten door de perfecte oplossing aan te bieden voor elke behoefte, of het nu gaat om energieopwekking, transmissie en distributie, machinebouwers of hernieuwbare energiesectoren.

Progea investeert veel inspanningen en middelen in “Solutions for Electric Utilities” door meer dan 25 jaar ervaring in HMI/ SCADA oplossingen om te zetten in toegevoegde waarde en functies op de volgende specifieke gebieden:

  • Control Room applicatie voor wereldwijde monitoring
  • Powergrid toepassing voor geografische bewaking en stroomvoorziening diagnose
  • Voedingsonderstations voor lokale bewaking, data-acquisitie, gegevensregistratie
  • HMI oplossingen voor energieanalyse, lokale RTU, warmtekrachtkoppeling
  • Oplossing voor remote controle voor groene energiebewaking: windmolens, zonnepanelen, generatie van biogas, geothermische structuren

Movicon heeft precies de juiste oplossing voor het monitoren van gebruiksmogelijkheden, in welke vorm dan ook. Of het nu elektriciteit, gas, water, lucht, stoom of effluent is over kleine of grote fabriekssites van fabrieken om accurate informatie over de vraag te bieden, voor rapporten en analyses om het verbruik te beheersen en te automatiseren. Hoeveel gebruikt, waar en wanneer energie effectief nodig is om energiebesparingsinitiatieven te richten. De toepassing van het Power-netwerk van Movicon bestuurt en bewaakt elektriciteitscentrales en substationnetwerken, verbruiksgoederen en opslag met het doel om veilige, efficiënte diensten aan klanten te leveren terwijl beleggers tevreden blijven met de algehele kosteneffectieve resultaten.

Applicaties in de energiesector

Energie applicaties met Movicon

Applicatie - Thermodynamische solar innovatie

Solar energie Thermodynamica

Zonne-energie betekent niet alleen ‘fotovoltaïek’. Er is ook nog een andere innovatieve technologie die schone energie uit de zon gebruikt om elektriciteit beter te produceren volgens het Thermodynamic Solar concept van prof. Carlo Rubbia.

Applicatie - Productie schone energie

Schone energieproductie met biogas

CPL Concordia is een van de leiders in emissieloze elektriciteitsproductiesystemen door biogas te produceren uit agrarische biomassa, met elektrische en thermische productie door middel van warmtekrachtkoppeling.

Applicatie - Verlichting telecontrole en regulering

Verlichting telecontrole en regulering

Het in realtime aansturen van de omvang van verlichtingssystemen vraagt steeds meer om geavanceerde software die nieuwe concepten kan bieden voor beheer op afstand. Het ‘Maestro’ systeem aangeboden door Reverberi is gebaseerd op Movicon.

Applicatie - Energie van houtsnippers

Energie van houtsnippers

De productie van hernieuwbare energie heeft nieuwe en innovatieve oplossingen bevorderd voor de productie van thermische en elektrische energie met een lage impact op het milieu. Als afvalproduct hebben houtspaanders bewezen het meest effectief te zijn als hernieuwbare energiebron.

Applicatie - Elektrisch stroomverdeelsysteem

Elektrisch stroomverdeelsysteem

Pulsar ontwikkelt een innovatieve telecontrole oplossing voor elektrische onderstations in het ATC stedelijk en extra stedelijk transportnetwerksysteem. De elektrische substations (vaak afgekort als SSE) vormen de knooppunten van de distributienetwerken van het elektriciteitsnet.

Applicatie - Minerale olie-extractie en energieproductie

Minerale olie-extractie en energieproductie

Volgens Agip zijn eco-duurzame projecten om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen te optimaliseren de basis van het moderne energiebeleid. Op deze manier kunnen samenwerkingsverbanden met toonaangevende bedrijven in de energiesector alleen maar goede resultaten opleveren.

Applicatie - Schone energie uit plantaardige olie

Schone energie uit plantaardige olie

De behoefte aan de productie van elektrische en thermische energie uit hernieuwbare bronnen neemt toe. Powertron biedt oplossingen op basis van energieopwekking uit plantaardige olie.

Applicatie - Trolleybus transportnetwerksysteem

Electric Power Substation Distribution

Atenaa sintec biedt een technologische oplossing die bestaat uit vier middenspanningsstations om de gehele trolleybusroute te besturen die wordt beheerd door de Panoramica Autoservizi Company. Dit om de veiligheid van zijn werknemers en passagiers te waarborgen.

Applicatie - Energieproductiesysteem

Energieproductiesysteem Logistiekcentrum

Het Logistiekcentrum van Bologna is logistiek gezien een van de belangrijkste in Italië. Het heeft geïnvesteerd in het produceren van schone energie uit hernieuwbare bronnen door een enorm fotovoltaïsch systeem te installeren.

Applicatie - Openbare verlichting Telecontrol

Telecontrol openbare verlichting

Bit Control en Ligeam hebben met behulp van Movicon het openbare verlichtingstoezicht en controlesysteem voor de stad Vibo Valentia ontworpen.

Footer energie

Vragen?

4S industrie B.V.

Jean Monnetpark 25
7336 BA Apeldoorn
info@4sindustrie.nl

Maandag – vrijdag 8:30-17:00 uur
055 542 4228

TeamViewer support

Teamviewer Quick Support

door 4S industrie