Begrippenlijst MB connect line

Home > Support > Begrippenlijst

De volgende uitleg is geldig voor alle versies van mbCONNECT24, maar ook voor alle versies van mymbCONNECT24.

Account

Een account is een record in het systeem dat een bepaald aantal gebruikers, apparaten, etc. heeft, afhankelijk van het type licentie.

Apparaten

Hiermee worden alleen de routers van MB connect line bedoelt.

Standaard VPN apparaten

De geïmplementeerde technologie “OpenVPN” maakt de integratie van verschillende platforms binnen de mbCONNECT24 omgeving mogelijk. Het is in dit geval niet meer dan redelijk om uw contactpersoon bij MB connect line erbij te betrekken voor een effectieve werkwijze

Actieve VPN verbindingen

Een verbinding wordt alleen als actief geteld als een gebruiker zich inlogt op het portaal en via VPN (bliksemschicht) een verbinding met een component tot stand brengt. Het inloggen op het portaal zelf wordt niet geteld als een actieve verbinding.

Het gaat hier om gelijktijdige verbindingen. Verbreekt een gebruiker zijn verbinding komt deze weer vrij voor andere gebruikers.

Meerdere actieve verbindingen naar één apparaat

Door deze optie is het mogelijk een meervoudige VPN verbinding met de router te maken. D.w.z.: Met behulp van de externe client mbDIALUP kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd een VPN verbinding met dit apparaat tot stand brengen. Deze meervoudige verbindingsfunctie is niet beschikbaar voor gebruikers die inloggen op het portaal via een web cliënt (https-verbinding).

Actieve mbWEB2go verbindingen

mbWEB2go biedt via HTTPS een mobiele en veilige web toegang tot mbCONNECT24. Hetzelfde geldt ook voor smartphones en tablets. In dit geval is de installatie van de VPN client (mbDIALUP) niet nodig. Een recente browser (bijvoorbeeld Firefox/Chrome) is voldoende voor de verbinding. Over het algemeen kunnen alle applicaties die toegang verlenen via HTTPHTTPSVNCTELNETSSH via mbWEB2go worden geadresseerd. Naast het eenvoudiger aanmelden, kunnen deze toegangen ook beschikbaar gemaakt worden in het portaal voor gebruikers zonder een gebruikersaccount. De goedkeuring via “direct LINK” of ook via “QRCode” is de gemakkelijkste toegangscontrole op de markt. Het aantal mbWEB2go verbindingen is onafhankelijk van het aantal actieve verbindingen.

Het gaat hier om gelijktijdige verbindingen. Verbreekt een gebruiker zijn verbinding komt deze weer vrij voor andere gebruikers.

Gebruikers

Een gebruikersprofiel wordt aangemaakt voor voor elke individuele persoon die toegang tot het portaal mbCONNECT24 (account) zou moeten krijgen. Met elk zijn eigen rechten via een gebruikersgroep te bepalen.

Gebruikersgroepen

Om het gebruikersbeheer verder te vereenvoudigen worden diverse gebruikersgroepen met hun rechten gespecificeerd, bv. “apparaat aanmaken” of “apparaat verwijderen“. De gebruiker wordt gekoppeld aan zijn gebruikersniveau in plaats van die rechten individueel te moeten toewijzen. Dit verlaagt niet alleen de werklast van de beheerder, maar minimaliseert ook het foutpercentage.

Clients

Clients, onderdeel van het gebruikersbeheer, hebben het doel om alle gebruikers te structureren in logische segmenten, zoals klanten, bedrijfseenheden of -afdelingen. Het werken met clients maakt organisatorische segmentatie van verschillende secties probleemloos en overzichtelijk.

M2M groepen

M2M refereert aan een geautomatiseerde data-uitwisseling tussen apparaten, rechtstreeks via mymbCONNECT24 zonder handmatige tussenkomst. Een eerste vereiste voor een succesvolle verbinding is een goed afgestemde toewijzing van elk component ‘s IP adres.  De M2M functie wordt geactiveerd voor een project en is dan effectief voor alle apparaten binnen het M2M project – ook wel “M2M-samengestelde groep” (“M2M compound group”) genoemd. Meer informatie in de applicatie.

Firewall achter apparaat

De componentinstellingen (“toegang beperken” – “firewall achter het apparaat”) maken een gebruikersonafhankelijke toegangsrechten controle mogelijk voor verbindingen via de routers naar het machinenetwerk. Een toegangsbegrenzing voor een specifiek netwerkbereik is zo maar een voorbeeld. Zonder deze instellingen hebben alle gebruikers die een VPN tunnel opzetten naar een router onbeperkte toegang tot alle componenten die op de router zijn aangesloten. Meer informatie in de How To Do.

Datapunten per apparaat

De beoordeling van datapunten (tags/variabele) neemt op ieder afzonderlijk component geheugen in. De individuele geheugenlocatie voor een bepaalde waarde wordt datapunt genoemd. Het maximale aantal datapunten wordt bepaald door het soort mbCONNECT24 licentie en het gebruikte component. Het aandachtspunt is hoeveel verschillende datapunten er kunnen worden opgeslagen, ongeacht hoe vaak de individuele datapunten zijn geregistreerd.

Data opslagpunten

Betreft het totale aantal records, op het account, welke opgeslagen kunnen worden van de data logging van opslagpunten (tags/variabelen) op mbCONNECT24. Wanneer uiteindelijk de maximale capaciteit is bereikt, wordt het eerste datarecord overschreven door een zogenaamde “rolling memory”, naar het FIFO principe (First In – First Out).

Dashboards

Dashboards zijn gebruikersinterfaces die enigszins vergelijkbaar zijn met dashboards van auto’s die mbCONNECT24 informatie organiseren en presenteren. De ingebouwde grafische elementen (widgets) kunnen geplaatst en gekoppeld worden aan machinegegevens om uw eigen visualisatie te maken. Elk dashboard kan individueel worden aangepast, afhankelijk van de behoeften van de gebruiker (lees: gebruiker, beheerder, administrator). Het maximale aantal dashboards dat beschikbaar is, is afhankelijk van het gekozen licentietype. Meer informatie in de applicatie of How To Do.

Alarm events

Een alarmgebeurtenis is een gedefinieerde voorwaarde of regel die betrekking heeft op een specifiek data punt (tag). Alarmbeheer is de plek waar het beheer van alarmgebeurtenissen plaatsvindt. Het maximale aantal alarmen per account is begrensd en hangt af van het type licentie dat actief is. Met alarmgroepen is te bepalen welke gebruiker wanneer (dag en tijdstip) en hoe (SMS, e-mail of spraakoproep) geïnformeerd wordt. Meer informatie in de applicatie of How To Do.

Taakplanner

Met de taakmanager is het mogelijk om tijd gestuurde servicetaken te maken in het account van mbCONNECT24. Bijv. het verzenden van een rapport (verbindingen of datapunten) via e-mail. Het aantal taken per account is begrensd en via een licentie uit te breiden..

Customizing Basic

Deze functie maakt een visuele aanpassing mogelijk van het portaal door de klant. Het MB connect line logo in de rechterbovenhoek kan hiermee worden vervangen.

Customizing Advanced 

Met deze mogelijkheid wordt een optisch ontwerp van het portaal individueel aangepast aan de (wens) klant. Met deze functie is het mogelijk om een eigen logo te kiezen in plaats van het vooraf ingestelde MB logo. Ook heeft u toegang tot het kleurenpalet. Dit wordt tevens toegepast op de VPN client software mbDIALUP van de gebruiker en voor het programma mbCHECK, dat de integratie van lokale installaties in het portaal beoordeeld.

Externe database

De opslag van datapunten (tags/variabele) is geïntegreerd in de standaardconfiguratie van mbCONNECT24 en daardoor beperkt in omvang. Door een externe (datapunt) opslag/database aan te leggen, kunnen gegevens worden opgeslagen onafhankelijk van mbCONNECT24. Dit maakt een eigen administratie en eenvoudige gegevensverwerking mogelijk. Als het gaat om gegevensprivacy en -bescherming gaat is het nog eenvoudiger om met deze optie aan elke klantbehoefte te voldoen.

Dataverbruik van actieve verbindingen

Het totale dataverbruik over het account op mbCONNECT24. Dit is data van actieve VPN verbindingen actieve mbWEB2go verbindingen, per maand.

mbSMS

De mbSMS service is in staat om alarmberichten en algemene berichten rechtstreeks vanuit het portaal te verzenden via SMS. Het is niet nodig om een ​​afzonderlijk mobiel apparaat als gateway op te zetten. Voor mymbCONNECT24 kan een individuele SMS gateway worden toegepast.

SMS.gateway

Met de SMS.gateway functie gebruikt u uw eigen gateway op voor het verzenden van SMS berichten in mymbCONNECT24. Beschikbare infrastructuren of quota’s kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt door externe serviceproviders. Deze optie maakt het mogelijk om de SMS verzending in mymbCONNECT24 (zeer rendabel) en kostenefficiënt uit te voeren.

Text2Speech

Spraakuitvoer van teksten, bijvoorbeeld voor alarmen per telefoon

Text2Speech.gateway

De Text2Speech.gateway functie wordt gebruikt om een ​​afzonderlijke gateway in te stellen voor het verzenden van spraakoproepen in mymbCONNECT24. Bestaande infrastructuren of quota’s kunnen  worden gebruikt door externe leveranciers. Met deze optie worden spraakberichten in mymbCONNECT24 kostenefficiënt verzonden.

LDAP Connector

Software component die toegang toestaat tot LDAP compatibele servers (Lightweight Directory Access Protocol)

Software updates

Software updates zijn normaal gesproken beveiligingsupdates om het cybersecurity level bij te werken en niet om nieuwe features en functionaliteiten te introduceren. Dit geldt niet alleen voor de software van het portaal maar ook voor de routers.

Gegarandeerde bandbreedte

In het systeem wordt de volledige bandbreedte op de server gedeeld door het aantal klantenaccounts. MB connect line garandeert bandbreedte voor een ieder afzonderlijke account. Afgezien daarvan zal de totale bandbreedte van iedere klant worden beïnvloed door de lokale infrastructuur van de klant. De bovengenoemde garantie heeft alleen betrekking op de service die wordt aangeboden door MB connect line. MB connect line kan niet instaan ​​voor extern optredende maatgevende variabelen, dus dat deel valt niet onder de eerder besproken garantie.

SearchoverIP

Deze mbCONNECT24 functie ondersteunt de mogelijkheid van het scannen van verschillende (PLC) systemen via internetverbindingen. Op deze manier kunnen controllers die nog niet zijn geconfigureerd door remote maintenance op afstand gevonden worden. Zie ook de applicatie of How To Do.

USBoverIP

Service van mbCONNECT24, staat remote access toe tot USB apparaten die zijn aangesloten op de USB poort van een mbNET, mbNET.rokey of mbNET.mini industriële router over VPN. Zie ook de applicatie.

mbDIALUP 

mbDIALUP is een beveiligde VPN software client voor het tot stand brengen van een versleutelde verbinding met het machinenetwerk. Eenvoudig gezegd, u bent technisch “in hetzelfde netwerk” met uw computer voor remote maintenance en kunt uw programmasoftware gebruiken om wijzigingen aan te brengen in bijvoorbeeld het PLC programma of in de systeemconfiguratie.

mbCHECK

Diagnoseprogramma mbCHECK voor mbCONNECT24 controleert of een verbinding met de server mogelijk is.

Verbindingsrapporten 

Het portaal mbCONNECT24 heeft protocollen voor alle acties, zoals actieve verbindingen, mbWEB2go verbindingen, SMS verzendingen en meer. Data-export is in verschillende formaten (PDFHTMLCSV) mogelijk, afhankelijk van de gebruiker,  projectinstellingen of van het apparaat. Deze rapporten dienen als een fundament voor facturering of controlling.

Vragen?

Neem dan contact op met ons team en hun expertise.
Bel gerust met ons via 055 542 4228 of stuur een bericht via ons contactformulier.

4S Industrie B.V.

Prins Willem-Alexanderlaan 301
7311 SW Apeldoorn
info@4sindustrie.nl

Maandag – vrijdag
8:30 – 17:00 uur
055 542 4228

TeamViewer support

Logo Teamviewer Quick Support