Alarmen vanuit machine of installatie

Alarmering uit een machine voor als het gaat om een tekort aan materiaal, fouten of andere incidenten. U wilt natuurlijk dat de juiste mensen dit direct weten. U kunt deze personen nu snel op de hoogte brengen via e-mail, SMS of spraakbericht (Text2Speech).

mbCONNECT24 kan alles wat u als extern signaal of als waarde in een besturingssysteem heeft controleren. Deze gegevens kunnen uit externe apparatuur aangesloten via LAN, serieel, PROFINET, MPI of PROFINET opgehaald worden.

De hardware van MB connect line die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn de industriële VPN routers mbNET, mbNET.rokey en mbNET.mini. Gegevens kunnen als ruwe waarde worden gelezen en op het portaal worden omgezet via ‘scaling’.

Direct op de hoogte van gebeurtenissen in de machine, installatie of gebouwautomatisering

Enkele voorbeelden zijn:

 • De temperatuur in een koelinstallatie
 • De productiehoeveelheid van een fabriek
 • De werking van een verwarmingssysteem
 • Het niveau van een silo
 • Hoog frequent of laag frequent alarm in het gebouwbeheerssysteem
 • De temperatuur van een hydraulische olie
 • De niveau instellingen van rivieren
 • De druk in de watervoorziening

Alarmgeschiedenis

Alarmgeschiedenis overzichtelijk weergegeven op remote service portaal mbCONNECT24
Alarmgeschiedenis overzichtelijk weergegeven op mbCONNECT24

De alarmgeschiedenis is overzichtelijk te zien op het portaal. Hier kunnen de gebruikers ook actieve of onbevestigde alarmen bevestigen. In het overzicht is te zien wanneer het alarm geactiveerd is en ook wanneer het alarm weggevallen is.

Tevens zijn de tijden in de diverse tijdzones te zien. Door wereldwijde inzet van de routers kunnen er verschillen zitten in de tijdzone van de router en de gebruikers.

Maak uw eigen alarm

Maak uw eigen alarm op remote service portaal mbCONNECT24
Maak uw eigen alarm op remote service portaal mbCONNECT24

Maak eigen alarmen aan op mbCONNECT24 of mymbCONNECT24. Activeer alarmen op basis van de status van datapunten (tags/variabele) uit de installatie of machine, PLC of via de digitale ingangen op de industriële router. Zowel digitale als analoge waarden zijn mogelijk en deze kunnen ook geschaald worden.

vragen over deze applicatie?

Neem gerust contact op met ons team en hun expertise.

De voordelen voor de gebruiker

 • Alarmen voor bepaalde gebeurtenissen of overschrijdende drempelwaarden
 • Eenvoudige bewaking van grenswaarden
 • Verstuur alarmen via e-mail, SMS of spraakbericht (Text2Speech).
 • Alarmen zijn ook zichtbaar via het geïntegreerde berichtensysteem van mbCONNECT24
 • Berichtprofielen kunnen door middel van tijdfunctie worden ingesteld, zodat de verzending van het bericht tijdsafhankelijk is en naar behoefte kan worden geregeld
 • De alarmgeschiedenis wordt in het dashboard weergegeven
 • Alarmen kunnen differentieel geprioriteerd worden en kunnen selectief aan gebruikers gerapporteerd worden
 • Actieve alarmen worden weergegeven in de vorm van een lijst of als een grafische kaart
Alarm e-mailbericht in Outlook
Alarm e-mailbericht in Outlook

Voorbeeld met tags direct uit S7-PLC

Selecteren Siemens PLC voor tagserver
Selecteren Siemens PLC voor tagserver

U kunt uw gegevens direct uit een Siemens PLC halen:
S7-300
S7-400
S7-1200
S7-1500

De gegevens kunnen via de PG/OP interface van de PLC verkregen worden. Een andere mogelijkheid is via de MPI/PROFIBUS interface, of Modbus RTU/TCP.

Netwerkcomponent Modbus-TCP, Modbus-RTU, MPI/PROFIBUS, S7 PLC’s of Rockwell PLC’s, zie bovenstaande afbeelding.

Data types die worden ondersteund:
Digitale en analoge periferie
Merker bereik
Databouwstenen
Timers
Counters

Naast de Siemens driver zijn er ook drivers voor Modbus-TCP, Modbus RTU of Rockwell PLC’s.

Via e-mail binnengekomen alarmen in Outlook
Via e-mail binnengekomen alarmen in Outlook. Bovenste twee vanuit mbCONNECT24, onderste twee direct uit de router.

Blijf op de hoogte!

Van ons laatste nieuws en technische updates.

Selecteer nieuwsbrief:

We sturen uw geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Scroll naar boven