Movicon Pro.Energy

Movicon Pro.Energy, de ideale oplossing voor het bewaken en analyseren van energie-efficiëntie

Productafbeeldingen Movicon Pro.Energy

De implementatie van energiebeheersystemen is snel belangrijker geworden in de wereld van vandaag. Om te helpen doelen te bereiken om efficiënter te worden en het energieverbruik te verminderen. Dat een groot percentage van de bedrijfskosten en het gebouwbeheer vormt. Pro.Energy© helpt energiemanagers en andere gebruikers bij het analyseren van de bedrijfsconsumptie om energie-efficiëntie te beheren door middel van valide besluitvormingsstrategieën.

De ideale oplossing voor het analyseren, beheren en verbeteren van het energieverbruik

Logo Movicon PRO.Energy

De implementatie van strenge normen heeft ertoe geleid dat bedrijven nieuwe normen voor energie-efficiëntie hebben vastgesteld. Bijvoorbeeld volgens de recente ISO-50001 normering met betrekking tot de normen voor energiebeheer of EN-15232 voor energieclassificatie.  Pro.Energy© van Progea is de software die wordt gebruikt voor het bewaken en optimaliseren van energie-efficiëntie. Om bedrijven in staat te stellen hun energiekosten te verlagen door het verbruik te analyseren en efficiëntieconcepten toe te passen om een aanzienlijk kostenrendement te behalen. Waardoor de impact van op het milieu wordt verminderd. Pro.Energy© is een functioneel Movicon oplossing dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de meters die in de verschillende energiesectoren worden gebruikt. Om het verbruik in realtime te meten en ze op te slaan in de database om de Energy Key Performance Indicators (EnKPI) te analyseren. Door elk type energieverbruik op analytische wijze te berekenen, kunt u het verlies verminderen op de aangegeven gebieden om de energie-efficiëntie te verhogen en een snelle ROI te behalen.

Pro.Energy© is een eenvoudige en effectieve oplossing op basis van open, betrouwbare en flexibele technologieën.

Pro.Energy© biedt veilige en efficiënte connectiviteitstools die realtime informatie verzamelen. Een configuratie wizard helpt de gebruiker om gegevens te koppelen en automatisch en veilig databases te maken om onmiddellijk met onmiddellijke ingang energieanalyseprojecten te maken. De oplossing staat ook open voor maatwerk voor veldcommunicatie, het weergeven van maatregelen en analytische rapporten. Naast bidirectionele verbindingen met beheersystemen maken de gepredisponeerde ODBC-connectoren ook het maken van eenvoudige MES oplossingen mogelijk door verbruiksgegevens te vergelijken met productiegegevens.

Integrated open and expandable
software module

Ontworpen om uw fabriek en gebouwbeheersystemen efficiënter te maken door de belangrijkste prestatie-indicatoren te berekenen.

Deze softwaremodule vereist geen programmering met door middel van een wizard gestuurde configuratie.

Pro.Energy© is een functionele Movicon oplossing waarmee u verschillende typen meters kunt aansluiten die zijn geïnstalleerd in verschillende soorten energiedragers om het verbruik in realtime te meten, ze te registreren en te aggregeren in een relationele database (SQL Server). Deze gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd op tijdbereik, drager of kostenplaats door de verschillende tijdbereiken, waarden of productielocaties te vergelijken. Dit zal de leidinggevenden enorm helpen om de juiste beslissingen te nemen en snel de juiste corrigerende maatregelen in actie te zetten om efficiënt energiegebruik te verkrijgen wanneer en waar nodig.

Ontworpen om uw fabrieken efficiënter te maken

Wat zijn de voordelen van het gebruik van Movicon Pro.Energy?

Icoon kostenbesparend Progea

Eenvoudig, snel en kostenbesparend

Pro.Energy©  is ontworpen om eenvoudig en snel te zijn. Alles inclusief en gebruiksklaar met wizards voor voor monitoring projecten met SQL Server calculatie database, dashboards en productieanalyse reports. Gebruik de configuratiewizard om variabelen te selecteren en automatisch gegevensverzamelingsdatabases te maken. Analyseprojecten worden geconfigureerd in slechts een paar klikken.

Icoon drivers Progea

Connectiviteit en data-acquisitie

De Pro.Energy©  architectuur is voorzien van de Movicon connectiviteitstechnologie. Waarmee u verbinding kunt maken met elk meettoestel, netwerk analyzer, multimeter, PLC en andere. Drivers zoals Modbus, BacNet en vele anderen zijn klaar voor gebruik en eenvoudig te configureren. Het systeem geeft ook toegang voor IIoT connectiviteit met behulp van specifieke protocollen. De OPC UA Client– en Server technologie biedt ook maximale openheid naar management- en IT systemen. Pro.Energy© is een open architectuur en hardware onafhankelijke softwareoplossing.

Icoon HTML5 Web Client Progea

Dashboards voor productiviteitsgegevens

Pro.Enegry© biedt het gebruik van geïntegreerde analysetools, gebaseerd op all-inclusive en gebruiksklare rapporten, grafieken en tabellen. De energieprestatie-indicatoren (EnPI’s) zijn essentieel voor een effectieve analyse van het energieverbruik. Zij zijn het enige middel om efficiënt energiegebruik te verkrijgen door verspilling dat door analyse wordt gedetecteerd te verminderen of te verwijderen. Pro.Energy© verzamelt alle energievectorgegevens. En slaat deze op in de database om te analyseren met gebruiksklare en speciaal ontworpen rapporten, grafieken en tabellen. Die kunnen worden aangepast aan al uw behoeften met behulp van de eenvoudige en betrouwbare technologie. Naast het registreren van echte energiemetingen, staat het systeem ook de registratie toe van virtuele meetwaarden die vrij door de gebruiker kunnen worden gedefinieerd. Energiemanagers en operators kunnen geavanceerde en krachtige analytische rapporten krijgen met alle informatie die ze nodig hebben om verspilling snel en duidelijk te detecteren en te verwijderen.

Icoon rapporten Progea

Meters en meten

Pro.Energy© stelt u in staat om meetresultaten te creëren die het resultaat zijn van verschillende meters om rapporten en grafieken te krijgen op basis van de gewenste logische groepering. Virtuele metingen kunnen ook worden gebruikt en zijn energieverbruikswaarden die door de gebruiker zijn gedefinieerd door middel van gegevenscombinaties tussen meetwaarden en berekeningen of wiskundige formules. Deze theoretische of virtuele energieverbruikswaarden zijn van essentieel belang bij het maken van analytische vergelijkingen met echte maatregelen.Movicon 11 biedt een all-inclusive softwareplatform. Een unieke editor van Windows 10 (Win32 / 64) naar Windows CE. Voor controle op de bedrijfsprocessen is het alleen nodig dat bedrijven deze software installeren. Dit geldt voor elke microapplicatie, voor HMI-terminals maar ook voor een ander medium of voor een grootschalige applicatie.

Icoon normen Progea

Energiecertificering

Pro.Energy© is een complete, flexibele en begrijpelijke oplossing om te gebruiken voor het certificeren van uw energieverbruik. De noodzaak om het energieverbruik te verminderen, heeft niet alleen gevolgen voor bedrijven die veel energie verbruiken. In de wereld van vandaag besteden andere bedrijven veel meer aandacht aan het verminderen van het energieverbruik. Dit komt, omdat energie de factor is die de grootste impact heeft op de bedrijfskosten. Door energiezuinig te worden, bespaart het bedrijf niet alleen rekeningen, maar speelt het ook een cruciale rol in energie-rationalisatie in het algemeen. Dat als een ethisch principe van duurzaamheid alleen al goed kan zijn voor het imago van het bedrijf. Dit zijn niet de enige redenen waarom het monitoren van energie zinvol is. Bedrijven die hun energieverbruik daadwerkelijk monitoren, hebben daardoor toegang tot stimuleringsmaatregelen van overheden en energiebedrijven. Daarom is energie-efficiëntie een zeer kosteneffectieve investering in het algemeen. Daarnaast straffen de steeds strengere normatieve normen nu ook bedrijven met een hoge energiepositie of verplichten ze hen om de juiste instrumenten te gebruiken om het verbruik en de CO2-uitstoot te verminderen.

Icoon openheid Progea

Openheid en integratie

Pro.Energy© is een Movicon.NExT functiemodule die u maximale openheid biedt voor het integreren van supervisiefuncties. Denk aan alarmeringen, besturingslogica voor ontgrendeling van de belasting, modulaire architectuur van de client, integratie van server en web-toegang. Door de krachtige functies van Movicon te integreren, transformeert uw energiemonitoringsysteem in een echte en juiste supervisor.

Waarom Movicon Pro.Energy?

Een korte introductie video!

4S industrie B.V.

Jean Monnetpark 25
7336 BA Apeldoorn
info@4sindustrie.nl

Maandag – vrijdag 8:30-17:00 uur
055 542 4228

TeamViewer support

Teamviewer Quick Support

door 4S industrie