Begrippenlijst

Account

Een account is een record in het systeem dat een bepaald aantal gebruikers, apparaten, etc. heeft, afhankelijk van het type licentie.

Lees verder

Standaard VPN apparaten

De geïmplementeerde technologie “OpenVPN” maakt de integratie van verschillende platforms binnen de mbCONNECT24 omgeving mogelijk. Het is in dit geval niet meer dan redelijk om uw contactpersoon bij MB connect line erbij te betrekken voor een effectieve werkwijze

Lees verder

Actieve VPN verbindingen

Een verbinding wordt alleen als actief geteld als een gebruiker zich inlogt op het portaal en via VPN (bliksemschicht) een verbinding met een component tot stand brengt. Het inloggen op het portaal zelf wordt niet geteld als een actieve verbinding. Het gaat hier om gelijktijdige verbindingen. Verbreekt een gebruiker zijn verbinding komt deze weer vrij voor andere gebruikers.

Lees verder

Meerdere actieve verbindingen naar één apparaat

Door deze optie is het mogelijk een meervoudige VPN verbinding met de router te maken. D.w.z.: Met behulp van de externe client mbDIALUP kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd een VPN verbinding met dit apparaat tot stand brengen. Deze meervoudige verbindingsfunctie is niet beschikbaar voor gebruikers die inloggen op het portaal via een web cliënt (https-verbinding).

Lees verder

Actieve mbWEB2go verbindingen

mbWEB2go biedt via HTTPS een mobiele en veilige web toegang tot mbCONNECT24. Hetzelfde geldt ook voor smartphones en tablets. In dit geval is de installatie van de VPN client (mbDIALUP) niet nodig. Een recente browser (bijvoorbeeld Firefox/Chrome) is voldoende voor de verbinding. Over het algemeen kunnen alle applicaties die toegang verlenen via HTTP, HTTPS, VNC, TELNET, SSH via mbWEB2go worden geadresseerd. Naast het eenvoudiger aanmelden, kunnen deze toegangen ook beschikbaar gemaakt worden in het portaal voor gebruikers zonder een gebruikersaccount. De goedkeuring via “direct LINK” of…

Lees verder

Gebruikers

Een gebruikersprofiel wordt aangemaakt voor voor elke individuele persoon die toegang tot het portaal mbCONNECT24 (account) zou moeten krijgen. Met elk zijn eigen rechten via een gebruikersgroep te bepalen.

Lees verder

Gebruikersgroepen

Om het gebruikersbeheer verder te vereenvoudigen worden diverse gebruikersgroepen met hun rechten gespecificeerd, bv. “apparaat aanmaken” of “apparaat verwijderen“. De gebruiker wordt gekoppeld aan zijn gebruikersniveau in plaats van die rechten individueel te moeten toewijzen. Dit verlaagt niet alleen de werklast van de beheerder, maar minimaliseert ook het foutpercentage.

Lees verder

Clients

Clients, onderdeel van het gebruikersbeheer, hebben het doel om alle gebruikers te structureren in logische segmenten, zoals klanten, bedrijfseenheden of -afdelingen. Het werken met clients maakt organisatorische segmentatie van verschillende secties probleemloos en overzichtelijk.

Lees verder

M2M groepen

M2M refereert aan een geautomatiseerde data-uitwisseling tussen apparaten, rechtstreeks via mymbCONNECT24 zonder handmatige tussenkomst. Een eerste vereiste voor een succesvolle verbinding is een goed afgestemde toewijzing van elk component ‘s IP adres.  De M2M functie wordt geactiveerd voor een project en is dan effectief voor alle apparaten binnen het M2M project – ook wel “M2M-samengestelde groep” (“M2M compound group”) genoemd. Meer informatie in de applicatie.

Lees verder

Firewall achter apparaat

De componentinstellingen (“toegang beperken” – “firewall achter het apparaat”) maken een gebruikersonafhankelijke toegangsrechten controle mogelijk voor verbindingen via de routers naar het machinenetwerk. Een toegangsbegrenzing voor een specifiek netwerkbereik is zo maar een voorbeeld. Zonder deze instellingen hebben alle gebruikers die een VPN tunnel opzetten naar een router onbeperkte toegang tot alle componenten die op de router zijn aangesloten. Meer informatie in de How To Do.

Lees verder

Datapunten per apparaat

De beoordeling van datapunten (tags/variabele) neemt op ieder afzonderlijk component geheugen in. De individuele geheugenlocatie voor een bepaalde waarde wordt datapunt genoemd. Het maximale aantal datapunten wordt bepaald door het soort mbCONNECT24 licentie en het gebruikte component. Het aandachtspunt is hoeveel verschillende datapunten er kunnen worden opgeslagen, ongeacht hoe vaak de individuele datapunten zijn geregistreerd.

Lees verder

Data opslagpunten

Betreft het totale aantal records, op het account, welke opgeslagen kunnen worden van de data logging van opslagpunten (tags/variabelen) op mbCONNECT24. Wanneer uiteindelijk de maximale capaciteit is bereikt, wordt het eerste datarecord overschreven door een zogenaamde “rolling memory”, naar het FIFO principe (First In – First Out).

Lees verder

Dashboards

Dashboards zijn gebruikersinterfaces die enigszins vergelijkbaar zijn met dashboards van auto’s die mbCONNECT24 informatie organiseren en presenteren. De ingebouwde grafische elementen (widgets) kunnen geplaatst en gekoppeld worden aan machinegegevens om uw eigen visualisatie te maken. Elk dashboard kan individueel worden aangepast, afhankelijk van de behoeften van de gebruiker (lees: gebruiker, beheerder, administrator). Het maximale aantal dashboards dat beschikbaar is, is afhankelijk van het gekozen licentietype. Meer informatie in de applicatie of How To Do.

Lees verder

Alarm events

Een alarmgebeurtenis is een gedefinieerde voorwaarde of regel die betrekking heeft op een specifiek data punt (tag). Alarmbeheer is de plek waar het beheer van alarmgebeurtenissen plaatsvindt. Het maximale aantal alarmen per account is begrensd en hangt af van het type licentie dat actief is. Met alarmgroepen is te bepalen welke gebruiker wanneer (dag en tijdstip) en hoe (SMS, e-mail of spraakoproep) geïnformeerd wordt. Meer informatie in de applicatie of How To Do.

Lees verder

4S Industrie B.V.

Prins Willem-Alexanderlaan 301
7311 SW Apeldoorn
info@4sindustrie.nl

Maandag – vrijdag
8:30 – 17:00 uur
055 542 4228

TeamViewer support

Logo Teamviewer Quick Support