Foutoplossing

Router wordt na laden configuratie niet meer gevonden door mbDIALUP

Het wil wel is voor komen dat, door bijvoorbeeld een fout in de configuratie de router niet online wil komen. Als dan vervolgensde configuratie gewijzigd is kan deze aanpassing opnieuw via LAN geladen worden (router is nog niet online, dus synchroniserenkan nog niet). Echter zal mbDIALUP dan de router niet meer vinden via Verstuur naar apparaat. Dit komt door een beveiliging in de configuratie die ervoor zorgt dat netwerkscanner en hackers de router niet kunnen scannen. Maar dus ook mbDIALUP…

Lees verder

TIA vindt PLC, maar HMI niet, wat nu?

De PLC wordt wel gevonden door TIA portal in het Go online scherm, maar het HMI touch panel van Siemens niet. De status van de SEARCHoverIP functie is geel en bij de PG/PC interface is gekozen voor de TAP-Windows Adapter V9 (van mbDIALUP). Ook kan het touch panel via een ping commando gevonden worden. Download gehele omschrijving (pdf).

Lees verder

Wat is het verschil tussen het knipperen van de Con LED?

mbNET.mini & mbNET (HW1) LED Con knippert snel (ca. 3Hz): a) een verbinding opbouwen met het internetb) om een VPN verbinding met het portaal te bevestigen LED Con brandt constant: Router beschikt over een actieve internet verbinding, maar geen VPN connectie met het portaal LED Con knippert langzaam (ca. 1,5 Hz): VPN verbinding met het portaal is opgebouwd. mbNET (vanaf HW02) & mbNET.rokey Oranje LED uit: geen VPN verbinding gestart LED aan: continue internetverbinding is opgebouwd en VPN verbinding gestart LED aan: knipperend…

Lees verder

Waarom mislukt de VPN verbinding van mijn router?

Wanneer de mbNET.mini, mbNET of mbNET.rokey router geen VPN verbinding tot stand kan brengen met het remote service portaal mbCONNECT24, kunt u een diagnose vaststellen op de web-interface van de router. Sluit uw laptop aan op één van de LAN poorten van de router en open een webbrowser (Mozilla Firefox of Google Chrome heeft de voorkeur). Voer het LAN IP-adres in van de router in, in uw adresbalk. De web-interface van de router wordt geopend en Quickstart verschijnt. Download gehele…

Lees verder

Hoe kom ik op de web-interface van mijn router?

Om bij de web interface van de router te komen moet het mogelijk zijn om de router te bereiken vanaf uw computer via LAN. Hiervoor dient de computer in hetzelfde adresbereik te liggen als de router. Dit geldt voor zowel het IP-adres en het subnetmask van de computer. Zodra het IP-adres van de router ingevuld wordt in een webbrowser opent de web-interface van de router. Advies is om hiervoor Chrome/Firefox te gebruiken. Standaard instellingen mbNET/mbNET.rokey: IP-adres: 192.168.0.100Subnet mask: 255.255.255.0Gebruikersnaam: adminWachtwoord: geen…

Lees verder

Welke informatie heeft 4S industrie nodig voor support?

Om een case te beginnen hebben we standaard altijd de onderstaande informatie nodig. Hiermee kunnen wij u snel helpen en eventuele problemen zo spoedig mogelijk oplossen. Type router Ingegeven router naam op portaal Naam van portaal Serienummer Firmware versie Portaal versie mbCONNECT24.net (V1) of rsp.mbCONNECT24.net (V2) Extended loggings web-interface stap 1 Het configuratiebestand van het apparaat (.mbn) De mbDIALUP support logs (supportinformation export uit mbDIALUP)

Lees verder

mbCHECK vindt geen vrije VPN poort, wat moet ik doen?

Zorg ervoor dat tenminste één van de drie volgende poorten niet worden geblokt in de netwerk firewall. TCP 80, TCP 443 of TCP 1194.  Indien deze geblokt worden, overleg dan met de IT manager om één van de poorten open te zetten. Indien nodig kunt u contact opnemen met ons voor de white papers. Of neem ook is een kijkje op de Security pagina waarin we uitleggen hoe MB connect line omgaat met cybersecurity.

Lees verder

4S Industrie B.V.

Prins Willem-Alexanderlaan 301
7311 SW Apeldoorn
info@4sindustrie.nl

Maandag – vrijdag
8:30 – 17:00 uur
055 542 4228

TeamViewer support

Logo Teamviewer Quick Support