Als het op IT beveiliging aankomt bestaat er niet zoiets als een klein detail
Details zijn precies waar de slechteriken hun weg vinden: via deze kleine dingen die u niet heeft gecontroleerd en beveiligd. Er zijn er zoveel van in industriële producten. Maar al te vaak worden IT functies en diensten geïnstalleerd voor het gemak. Maar wordt er zelden gedacht aan de IT beveiligingsaspecten.

Het resultaat is dat het niet ongebruikelijk is om embedded websites te vinden met een versie van meer dan 10 jaar geleden, die nooit zijn gepatcht of remote service mogelijkheden die op een al te simplistische manier zijn geïmplementeerd.

IT alleen kan de sector niet beveiligen, de sector dient zichzelf te beveiligen

Wat voor sommigen een detail is, is voor anderen de gouden sleutel

Onwetendheid, onbekwaamheid, oordeel zelf, maar oordeel niet te overhaast en zorg opnieuw voor de context en de details. Het heeft tientallen jaren geduurd voordat IT het niveau van bewustzijn bereikte dat we vandaag de dag hebben en toch blijven er regelmatig succesvolle aanvallen op pure IT architecturen plaatsvinden.

De industrie is pas zo’n 15, misschien zelfs 20 jaar geleden overgestapt op IT op de productievloer. Onder druk van de marketing van grote fabrikanten migreerden de fabrieken van meervoudige en niet-verbonden seriële “netwerken” naar geïntegreerde IT architecturen. Onder de belofte van talrijke voordelen ontketende het industrie 4.0 moderniseringsproces industriële machines en hun componenten werden onvermijdelijk “connected”.

OT context is heel anders in die zin dat, als we de voordelen van het kopen van iets nieuws kennen, we ook de voordelen van de ervaring van het personeel en de beloningen van het repareren kennen. In de industrie zijn we er erg trots op dat we systemen, machines en controllers kunnen laten zien die nog steeds, dag in dag uit, met weinig of geen onderhoud, 10, 15, 20 of zelfs 30 jaar lang presteren. Nadat de initiële investering is terugverdiend. In de industrie worden dingen betrouwbaar gebouwd om lang mee te gaan.